Ogłoszenie

 

Realizujemy projekt: „Stworzenie długoterminowej strategii biznesowej dla Studio Decor s.c. A. Filipowska, M. Radojewska.”

CELE:

Celem projektu jest opracowanie długoterminowej strategii biznesowej pozwalającej na skuteczne wprowadzenie na rynki zagraniczne oferowanych produktów. Celami szczegółowymi są:

- wprowadzenie zmian organizacyjno - procesowych pozwalających na wejście na rynki zagraniczne,

- stworzenie miejsca pracy związanego z planowanym wejściem na rynki zagraniczne.

Osiągnięcie wskazanych powyżej celów będzie możliwe dzięki zakupieniu usługi doradczej w zakresie stworzenia długoterminowej strategii biznesowej Studia DECOR oraz zatrudnieniu pracownika na umowę cywilno - prawną.

PLANOWANE EFEKTY:

Dzięki zrealizowaniu projektu firma otrzyma profesjonalnie przygotowaną strategię biznesową na podstawie której będzie mogła podjąć konkretne działania w zakresie wprowadzenia swojej autorskiej pościeli na rynki zagraniczne. Bez przygotowania kompleksowego "planu" (strategii) skuteczne wejście na rynki zagraniczne nie byłoby możliwe.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 49 200,00 PLN

WKŁAD UE: 34 000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Zasłaniamy i odsłaniamy na miarę. Łamiemy rutynę i tworzymy całkowicie nową rzeczywistość.
Ciepłą, przytulną, nowoczesną, awangardową.

Informacje

Studio Decor Showroom

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1

53-022 Wrocław

Skontaktuj się

e-mail:studio-decor@wp.pl

tel: 788 729 263 lub 518 555 175